برخی از خدمات


ما در شرکت فنی مهندسی آریا فراتکنیک سترگ با در بر داشتن انگیزه و اراده ی پولادین و با به کارگیری دانش و مهارت نیروهای مجرب متخصص در زمینه های گوناگون مورد نیاز شرکت ، با قدرت و ارائه ی کیفیت عالی به هم میهنان عزیز و گرامی خود مطابق با نیاز هایشان ، خدمت کنیم.

نقشینه

ما در شرکت فنی مهندسی آریا فراتکنیک سترگ با در بر داشتن انگیزه و اراده ی پولادین و با به کارگیری دانش و مهارت نیروهای مجرب متخصص در زمینه های گوناگون مورد نیاز شرکت ، با قدرت و ارائه ی کیفیت عالی به هم میهنان عزیز و گرامی خود مطابق با نیاز هایشان ، خدمت کنیم.

تاسیسات نگین

ما در شرکت فنی مهندسی آریا فراتکنیک سترگ با در بر داشتن انگیزه و اراده ی پولادین و با به کارگیری دانش و مهارت نیروهای مجرب متخصص در زمینه های گوناگون مورد نیاز شرکت ، با قدرت و ارائه ی کیفیت عالی به هم میهنان عزیز و گرامی خود مطابق با نیاز هایشان ، خدمت کنیم.

دستگاه سازی

ما در شرکت فنی مهندسی آریا فراتکنیک سترگ با در بر داشتن انگیزه و اراده ی پولادین و با به کارگیری دانش و مهارت نیروهای مجرب متخصص در زمینه های گوناگون مورد نیاز شرکت ، با قدرت و ارائه ی کیفیت عالی به هم میهنان عزیز و گرامی خود مطابق با نیاز هایشان ، خدمت کنیم.

آموزشگاه سترگ

ما در شرکت فنی مهندسی آریا فراتکنیک سترگ با در بر داشتن انگیزه و اراده ی پولادین و با به کارگیری دانش و مهارت نیروهای مجرب متخصص در زمینه های گوناگون مورد نیاز شرکت ، با قدرت و ارائه ی کیفیت عالی به هم میهنان عزیز و گرامی خود مطابق با نیاز هایشان ، خدمت کنیم.

خلق برترین ایده های مهندسی

خلق برترین ایده های فنی و مهندسی با دانش و تکنولوژی کاملا بومی و همچنین دفاع از برتین طرح های مهندسی افتخار ماست.

دیگر خدمات


شرکت فنی مهندسی سترگ به منظور ارتقا سطح کیفی و دانش خود ، خدماتی از قبیل ثبت مقالات دانشگاهی ، جستجوی کلید فولاد ، ارائه برترین جزوات آموزش و غیره در خدمت شما خواهد بود.

ارتباط با سترگ


لطفا دیدگاه های ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید و ما را در امر ارائه خدمات برتر و خدمت رسانی بهتر به هموطنان عزیز را یاری فرمایید.

پیام شما

Your message has been sent. Thank you!

آدرس ما

اصفهان . خیابان مشتاق سوم . بلوار ارغوانیه . شرکت فنی مهندسی سترگ

شماره تماس : 03135311881

شماره تماس : 09133656769

شماره تماس : 09103906090

شماره تماس : 09120207437

ایمیل : info@setorn.net